Vi träffas igen för ett första utkast. Vi tittar på känsla,stil och färg, möblering, prel möbler, kostnad
tillsammans jobbar vi fram ett beslut. Säkerställer projektet. Presentation.