När projektet är klart träffas vi för ett sista avstämningsmöte för att säkerställa att ni är nöjda.